ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Invalid Input

Με την παρούσα αίτησή μου σας γνωρίζω ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου για τη νόμιμη επεξεργασία των ως άνω αναγραφομένων δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Επίσης, δηλώνω ότι όταν επέλθει μεταβολή των αναγραφομένων στοιχείων μου θα ενημερώσω, το συντομότερο δυνατό και με το προσφορότερο μέσο την πρωτοβάθμια Ένωση στην οποία θα εγγραφώ, αποδέχομαι δε ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έγγραφο με αφορά να μου κοινοποιείται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. και η παρακράτηση της συνδρομής μου να γίνεται κατά τα οριζόμενα στο νόμο, μέσω του οικείου μισθοδοτικού φορέα.

ΑΝΤΙΓΡΑΨΤΕ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
Refresh Invalid Input